Warning: Declaration of My_Walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /var/www/vhosts/m2o5.nl/httpdocs/wp-content/themes/solid-wp/_admin/functions-menus.php on line 44 Warning: Declaration of My_Walker_Footer::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /var/www/vhosts/m2o5.nl/httpdocs/wp-content/themes/solid-wp/_admin/functions-menus.php on line 74 Duurzaamheid - m2o5 Real Estate

Duurzaamheid

Postadres

m2o5 Real Estate
Postbus 678
9700 AR Groningen

Nederland


Duurzaamheid

Duurzaamheid gaat wat m2o5 betreft veel verder dan alleen het toepassen van recyclebare materialen, energiebesparing en gedegen afvalbeheer. In de gehele levenscyclus van product tot gebouw dient nagedacht te worden over de consequenties van onze keuzes. Als organisatie dragen wij dit uit met de doelstelling:

Create to join the future…

De vijf duurzame speerpunten van m2o5 zijn hieronder per element uiteengezet. Op de lange termijn focussen de speerpunten zich op het voorkomen en reduceren van de zwaar belastende elementen voor het milieu in drie peilers REuse – REduce – REcycle.

Onze peilers

 • Kwaliteit

  Kwaliteit van de locatie en het vastgoed is van grote invloed op de duurzaamheid. Het spreekwoord ‘goedkoop is duurkoop’ geldt vaak dubbel voor het milieu. Wij zien het als onze plicht mee te denken op welk kwaliteitsniveau wij vastgoed ontwikkelen en beheren.

  REuse – Hoge kwaliteit van locatie, gebouwen en materialen geven de mogelijkheid om langer of opnieuw leven te geven aan een ontwikkeling.

  REduce – Goede kwaliteit heeft een langere levensduur, waardoor het productieproces gereduceerd kan worden en natuurlijke bronnen worden bespaard. Door hoge kwaliteit te leveren beogen we een langere en hogere bezetting van ons vastgoed te genereren.

  REcycle – Onze focus ligt op de transformatie van bestaand vastgoed tot nieuwe passende oplossingen. Tijdens het proces van nieuwbouw proberen wij als organisatie zoveel mogelijk kwaliteiten te implementeren en her te gebruiken om de milieubelasting op de langere termijn te beperken.

 • Flexibiliteit

  Het aanbod van vastgoed heeft een statisch karakter en kan zich daarom slecht aanpassen aan de dynamische vraag en wensen van de gebruikers. Flexibiliteit is de sleutel om te kunnen reageren op deze dynamische vraag. Alleen door in een vroeg stadium na te denken over de mogelijke veranderende vraag tijdens de exploitatie, is het mogelijk om duurzaam te zijn.

  REuse – Door flexibiliteit in het ontwerp op te nemen is het mogelijk om vastgoed snel aan te passen of te transformeren naar de wensen van huidige en nieuwe gebruikers.

  REduce – Flexibiliteit kan voorkomen dat er grote ingrepen nodig zijn om veranderingen in het vastgoed mogelijk te maken. Hiermee reduceren we de productie van nieuwe materialen, nieuw vastgoed en daarmee de belasting op het milieu.

  REcycle – Door flexibele bouwmethodieken tijdens de bouw toe te passen is het mogelijk materialen makkelijker her te gebruiken en zo het milieu minder te belasten. Denk aan de herbruikbaarheid van bijvoorbeeld materialen en installaties.

 • Energie

  Wij stellen ons ten doel om energie neutraal te ontwikkelen, te beheren en te beleggen. Een lange termijn visie is hierbij een must. Energiebeheer vraagt namelijk vaak grote investeringen die alleen op de langere termijn rendabel zijn. Om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden onderhouden wij goede contacten met partners in deze sector.

  REuse – In ons vastgoed maken wij gebruik van hoogwaardige installaties om bijvoorbeeld warmte energie terug te winnen.

  REduce – Door het gebruik van hoogwaardige isolatie, technische aanpassingen en slimme ontwerptechnieken weten wij het energieverbruik van onze gebouwen sterk te reduceren.

  REcycle – Door het toepassen van aardwarmte installaties kunnen wij in de winter het gebouw verwarmen met betonkern-activering en ‘s zomers koelen met de opgeslagen koude energie van de winter. Daarnaast besparen we energie door materialen te recyclen en oud vastgoed te transformeren (recyclen) naar vastgoed die voldoet aan de huidige wensen en eisen.

 • Herbruikbaarheid

  De mate van herbruikbaarheid bepaald voor een groot deel de duurzaamheid. De herbruikbaarheid van de locatie, het vastgoed en de materialen wordt veelal bepaald door het kwaliteitsniveau, de flexibiliteit en de architectuur.

  REuse – Wij hebben primair het doel om verouderd vastgoed te transformeren naar huidige wensen en eisen. Tijdens het proces denken wij na hoe je op termijn het hergebruik van de locatie, het vastgoed en de materialen kan stimuleren.

  REduce – Door hergebruik van locatie, vastgoed en materialen kunnen we de belasting van het milieu reduceren. Hergebruik reduceert hierbij dus vooral de productie van nieuwe materialen, grondstoffen en energieverbruik.

  REcycle – De bouwsector brengt een enorme keten van materiaal en energiegebruik op gang. Het besef hiervan leidt tot grote verantwoordelijkheid. De volledige keten van partners in het bouwproces dienen dit te beseffen en daarnaar te handelen. Wij onderkennen deze verantwoordelijkheid en onderzoeken wanneer we materialen kunnen hergebruiken.

 • Architectuur

  In onze visie is architectuur de drager en ondersteunende factor van onze speerpunten bij duurzaamheid. Bij onze ontwikkelingen is de architectuur van hoge kwaliteit, kent een hoge mate van flexibiliteit en is energiezuinig.

  REuse – Hoogwaardige architectuur leidt in onze filosofie tot een grotere aantrekkingskracht van een gebouw en een verlengde levensduur.

  REduce – Door middel van architectuur wordt een langere exploitatietermijn gestimuleerd, hetgeen leidt tot een afname van nieuwbouw en de sloop van bestaand vastgoed. Door ook bij nieuwbouw projecten veel aandacht te schenken aan de architectuur wordt ons inziens het hergebruik van de gebouwen in de toekomst vergroot.

  REcycle – Binnen onze projecten kijken we altijd naar het behoud van het bestaande. Architectuur kan hierbij een grote inspiratie zijn. Wij willen met onze projecten het hergebruik en het verlengen van de levensduur stimuleren door bij te dragen met hoogwaardige architectonische oplossingen.