Warning: Declaration of My_Walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /var/www/vhosts/m2o5.nl/httpdocs/wp-content/themes/solid-wp/_admin/functions-menus.php on line 44 Warning: Declaration of My_Walker_Footer::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /var/www/vhosts/m2o5.nl/httpdocs/wp-content/themes/solid-wp/_admin/functions-menus.php on line 74 Onze mensen - m2o5 Real Estate

Profiel

Postadres

m2o5 Real Estate
Postbus 678
9700 AR Groningen

Nederland


Onze mensen

m2o5 b.v. heeft vijf actieve beheerders en investeerders. De beherende vennoten hebben samen meer dan 100 jaar ervaring in de bouwsector. Architectuur, Real Estate Development, economie en bedrijfsjuridische achtergronden zijn samen verweven in de organisatiestructuur. Daarnaast wordt m2o5 intern door een beëdigde bouwkosten deskundige ondersteund.

Zakelijk directeur

Gerrit Andela

Gerrit Andela is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en juridische en financiële zaken van m2o5. Hij studeerde bedrijfseconomie aan de Hanzehogeschool te Groningen en post HBO bedrijfskunde aan dezelfde instelling. Tijdens deze opleidingen studeerde hij onder andere af op de herstructuring van een groot Hongaars architecten- en ingenieursbureau tijdens de omwenteling van de planeconomie naar de markteconomie in Hongarije. In de beginfase van ontwikkeltrajecten is hij vaak betrokken bij de financiële haalbaarheid en juridische en bedrijfseconomische vraagstukken.

Ruimtelijk Entrepreneur / Directeur

Tjalling thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

De dagelijkse leiding valt onder de verantwoordelijkheid van ir. Tjalling thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg. Hij studeerde Architectuur aan de Hanze Hogeschool te Groningen (HTS) en studeerde tevens af aan de Technische Universiteit Delft, afdeling Real Estate & Housing.

Gedurende deze opleidingen lag de specialisatie in Architectuur, Projectontwikkeling, Corperate Real Estate Management, integrale gebiedsontwikkeling, kosten versus kwaliteit en kwalitatieve vraagstukken omtrent de Ruimtelijke Kwaliteit van de Nederlandse kantoorlocatie.

Oorsprong
In 2003 ontdekte ik bij Team 4 Architecten de brede scope van de bouwsector. Vanaf dat moment werd ik gegrepen door enthousiasme voor het vak. Door werkverbanden in diverse disciplines, zoals bij bouwer Van Wijnen, ontwikkelaar TCN en de TU Delft werd mijn kader compleet. Door mijn opleiding in zowel architectuur en projectontwikkeling/CREM spreek ik de taal van beide werelden, beweeg ik mij op het grensvlak van beide disciplines hetgeen maakt dat het onverwachte zichtbaar kan worden.

Heden
Het vertalen van gebruikerswensen tot een passend architectonisch ontwerp of een vastgoedontwikkeling is één van de elementen die mij drijft. Passie voor het vak en de interactie met mensen maken mijn dagelijks werk tot een fantastische uitdaging. Niets is mooier dan mét mensen iets concreets maken vóór mensen. Dit begint met verantwoordelijkheid willen dragen, gekoppeld aan een integrale aanpak. Pas dan is het mogelijk om een nieuwe beweging in gang te zetten. Het verbinden van mensen en ideeën tot een haalbare visie is fascinerend.

Toekomst?
Mijn beeld van de toekomst zal altijd dynamisch zijn. Zo zal ik mij blijven ontwikkelen, leren van nieuwe projecten en mij alert opstellen in de maatschappij. Uiteraard met de focus op kwaliteit en duurzaamheid voor de daadwerkelijke eindgebruiker. Kwaliteit van een gebouw, nieuw of getransformeerd, is herkenbaar aan de mate van de faciliterende rol die het heeft in breedste zin. Momenteel zijn de rollen van architect en ontwikkelaar onderhevig aan grote veranderingen. Werkvelden verschuiven en nieuwe kansen worden zichtbaar. Daar zit mijn ontdekking.

Bouwkostendeskundige

Egbert Kruize

Bouwprojecten zijn complex en daarom is het van belang omde financiële risico’s in een vroeg stadium in kaart te brengen. Om de risico’s zo klein mogelijk te houden is het ons inziens belangrijk om een bouwkostendeskundige te betrekken bij de projecten.

Egbert is een beëdigde bouwkostendeskundige. Deze kennis wordt ingezet in alle fasen van de projecten; van investeringsramingen bij de start tot directiebegrotingen, de beoordeling van aannemersbegrotingen, meer- en minderwerk opgaven en exploitatieramingen.

Ook is het mogelijk om ‘second opinion berekeningen’ uit te voeren voor projecten van derden en haalbaarheidsonderzoeken. Door zijn gedegen kennis van de bouwkosten in het
algemeen in combinatie met het inzicht in de actuele marktontwikkeling in de bouwsector is hij uitstekend in staat om gedegen en goed onderbouwde begrotingen te maken.

Projectcoordinator

Gert Wage

Tijdens de uitvoeringsfase van een project kunnen wij het projectmanagement verzorgen. Hierbij staat het ontzorgen voorop, waarbij de sleutelwoorden een goede samenwerking, een juiste organisatie en de juiste beslissingen op het juiste moment zijn. Daarnaast heeft u een aanspreekpunt tijdens de bouw. Door de beheersing van de aspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie levert dit gebouwen op die binnen de vooraf geformuleerde randvoorwaarden worden opgeleverd. Gert beschikt over uitstekende onderhandelingsvaardigheden, tact en bouwkundige kennis om een goede gesprekspartner te zijn voor alle bij het project betrokken partijen. Gert heeft veel ervaring in uitvoeringspraktijk van de bouwwereld. Complexe projecten, mediation en bouwen binnen tijd en budget zijn bij hem dagelijkse werkzaamheden!

Stan Gerot

Planoloog

 

 

 

 

 

Stan Gerôt

Het samenbrengen van verschillende belangen, om tot een soepele samenwerking en krachtig eindproduct te komen, is een essentieel onderdeel binnen het ontwikkel- en ontwerpproces. Vanuit een bouwkundige en planologische achtergrond vult Stan sinds kort ons team aan met deze competentie.

Vanuit zijn voorliefde voor bouw en architectuur, studeerde hij bouwkunde en architectuur aan de Hanzehogeschool Groningen (Ing). Hier ontstond een bredere interesse voor het gehele ontwikkelproces. Het is zaak projecten zo te organiseren dat verschillende belangen op complementaire wijze bij elkaar komen in een vastgoedontwikkeling. Vanuit deze interesse heeft hij sociale Planologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Groningen en is het vakkenpakket uitgebreid met spatial economics courses en vastgoedkundige vakken. Hier is zijn focus verbreedt naar vastgoedontwikkeling en architectuur. Hij behaalde zijn bul door te onderzoeken wat op dat moment de transformatiepotentie was van alle vacante kantoorpanden in Groningen naar levensloopbestendige seniorenhuisvesting (MSc).

Tijdens het afstuderen ontdekte hij dat de unieke combinatie van Team 4 Architecten en m2o5 Real Estate volledig aansluit op zijn persoonlijke passie en interesses. Een samenwerkingsverband waarbij de organisatorische (slag)kracht van een vastgoedontwikkelaar gecombineerd wordt met de kracht van een architect om gebouwen van hoge esthetische en functionele kwaliteit te ontwerpen, die zowel volledig aansluiten op de context als gebruikers wensen. Dit maakt het mogelijk innovatief te blijven in een (bouw)wereld die, sinds de crisis van ’08, constant in transitie is. Veranderende marktsituaties scheppen namelijk steeds weer nieuwe kaders en kansen.

Ik haal mijn persoonlijke passie voor de bouw, naast het begrijpen van trends en ontwikkelingen, uit het vertalen van gebruikerswensen (sociaal aspect) naar oplossingen (technisch aspect) en het samenbrengen van verschillende belangen in een goed georganiseerd project en krachtig ontwerp.